Goda exempel

Balanserat liv

Metsä Board i Husum vill få mer kunskap i hur man skapar förutsättningar för friska och motiverade medarbetare, i en tid som präglas av ett högt förändringstempo – med skiftande krav och möjligheter, både i arbetslivet och p [...]

Aktiv säkerhetskultur

Det treåriga projektet “Aktiv säkerhetskultur” har startat. Syftet är att öka säkerheten inom skogsindustrin, genom att utveckla nya grepp i det ständigt pågående arbetet med att skapa en aktiv säkerhetskultur. Här sam [...]

Säkert tillsammans

Centralfondens projekt Hållbart arbetsliv är genomfört. Forskare vid Högskolan i Halmstad har följt projektet på de medverkande företagen under nära tre år. Detta har bland annat resulterat i flera vetenskapliga artiklar. Men vi h [...]

Arbetsmiljöhandbok för skogsentreprenörer

Inom projekt ”En säkrare skogsentreprenad” har branschorganisationen Skogsentreprenörerna utvecklat en arbetsmiljöhandbok med handfasta råd för att jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom skogsbruket. Intresset för satsn [...]

Visa fler