Fokusområden

Centralfondens fokus ligger på bidrag för insatser kring arbetsmiljö, säkerhet och hälsa för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin.

Individuella insatser

För företag med mindre än 50 anställda kan Centralfonden bidra till individuell arbetslivsinriktad rehabilitering. Centralfonden subventionerar skräddarsydd rehabilitering som syftar till att förbättra medarbetarens hälsa. Bidrag kan även ges till individuella förebyggande friskvårdinsatser.

Gruppvisa insatser

Företag inom skogsnäringen kan söka bidrag för gruppvisa förebyggande insatser inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Här ryms bland annat riktade hälsoinsatser,  motions- och kostrådgivning, kampanjer mot alkohol och tobak. En mindre grupp med tydliga behov kan få högre bidragsandel än en större grupp med otydliga behov.

Hållbart arbetsliv

Här avses prioriterade utvecklingsinsatser inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa med utgångspunkt från medarbetarnas verkliga behov. Det handlar om större utvecklingsprojekt med branschgemensam uppslutning. Kontakta Centralfonden för mer information.