Fokusområden

Centralfondens fokus ligger på bidrag för rehabilitering och friskvård för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin.

Rehabilitering

Här menas individuell arbetslivsinriktad rehabilitering. Centralfonden subventionerar skräddarsydd rehabilitering som syftar till att förbättra medarbetarens hälsa. Exempel på rehabilitering kan handla om ryggproblem, hjärt-kärlsjukdomar, stressrelaterade sjukdomar med mera.

Friskvård

Detta område delas in i två insatsområden

  • Individuella förebyggande friskvårdsprogram för anställda med särskilda behov. Det kan tex handla om kraftig övervikt, missbruk av droger och alkohol etc.
  • Gruppvisa förebyggande insatser. Här ingår motionskampanjer, kostrådgivning, breda insatser mot belastningsskador mm.

Arbetsrelaterade hälsoprojekt

Här menar vi proaktiva projekt med en tydlig arbetslivsinriktad hälsoprofil. Bättre ergonomi för maskinoperatörer eller bättre hälsa vid skiftarbete skulle kunna vara aktuella utvecklingsområden i sammanhanget. Dessa projekt ska alltid föregås av en aktiv dialog mellan Centralfonden och den aktör som söker bidrag.