AKTUELLT

Säkrare skogsentreprenad

Skogentreprenörerna ska genomföra ett treårigt projekt för en säkrare skogsentreprenad. Arbetet börjar med en halvårslång pilotstudie i nära samarbete med SCA Skog. Därefter följer en bredare satsning med målet att Skogentreprenör [...]

Projekt Hållbart Arbetsliv

Centralfondens styrelse har beviljat medel för ett projekt med syfte att identifiera framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Fokus ska ligga på organisation snarare än individ. I uppdraget ingår också att visa på praktiska v [...]

Nya riktlinjer för bidrag

Centralfondens styrelse beslutade i november 2018 om nya riktlinjer för bidrag. Uppdraget vidgas till omfatta arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Läs mer om de nya riktlinjerna under fliken “söka medel”.

Hjärnhälsa på Värö bruk

Södra Cell i Värö vill ge sina medarbetare livskunskaper som ger ett förstärkt skydd mot stress och ohälsa. Därför genomför man ett hjärnhälsoprojekt på bred front inom bruket. Här ingår bland annat informationsdagar för samtliga [...]

Hälsoutmaningen – rolig och peppande!

Södra riktar sin nya satsning ”Hälsoutmaningen” till samtliga 3300 anställda. Under ca två månader under hösten finns möjligheten att utmana varandra i lag eller individuellt. Det kan handla om fysisk aktivitet och motion, klimats [...]

Ny ordförande i Centralfonden

Regeringen har utsett Jan Åström till ny ordförande i Centralfonden. Han har lång erfarenhet från skogsindustrin och kommer närmast från rollen som koncernchef för Ahlstrom-Munksjö. Till vice ordförande har regeringen utsett Henry [...]

Visa fler