AKTUELLT

Hälsoutmaningen – rolig och peppande!

Södra riktar sin nya satsning ”Hälsoutmaningen” till samtliga 3300 anställda. Under ca två månader under hösten finns möjligheten att utmana varandra i lag eller individuellt. Det kan handla om fysisk aktivitet och motion, klimats [...]

Ny ordförande i Centralfonden

Regeringen har utsett Jan Åström till ny ordförande i Centralfonden. Han har lång erfarenhet från skogsindustrin och kommer närmast från rollen som koncernchef för Ahlstrom-Munksjö. Till vice ordförande har regeringen utsett Henry [...]

Hälsosatsning på BillerudKorsnäs

Alla medarbetare i Gävle, totalt ca 900 personer, har erbjudits att delta i företagets hälsosatsning. Fokus ligger på ”det friska” i hälsoarbetet. Samtliga anställda har fått möjlighet till ett frivilligt hälsosamtal som följts up [...]

SCA Munksund främjar livsstilen

De medarbetare som hamnat i ”gul-röd” grupp i tidigare hälsoprofilundersökning erbjuds nu att delta i ett pilotprojekt som fokuserar på ändrad livsstil. Företaget kommer att erbjuda ett antal olika hälsofrämjande insatser. Dessa s [...]

Ett hälsosammare Sveaskog

Sveaskog vill stärka medarbetarnas hälsa i en kraftfull satsning som spänner över hela företaget. Upplägget består av två delar: En generell tränings- och aktivitetsutmaning för alla medarbetare – Sveaskogsutmaningen Detta komplet [...]

Livsstilsviktigt på Stora Enso Hylte

Med utgångspunkt från de regelbundet återkommande hälsoprofilerna vill Stora Enso i Hyltebruk gå vidare och erbjuda mer individanpassade insatser. Här ingår föreläsningar, hälsocoachning och träningsinstruktioner till anställda so [...]

Visa fler