AKTUELLT

Aktiv säkerhetskultur

Det treåriga projektet “Aktiv säkerhetskultur” har startat. Syftet är att öka säkerheten inom skogsindustrin, genom att utveckla nya grepp i det ständigt pågående arbetet med att skapa en aktiv säkerhetskultur. Här sam [...]

Säkert tillsammans

Centralfondens projekt Hållbart arbetsliv är genomfört. Forskare vid Högskolan i Halmstad har följt projektet på de medverkande företagen under nära tre år. Detta har bland annat resulterat i flera vetenskapliga artiklar. Men vi h [...]

Arbetsmiljöhandbok för skogsentreprenörer

Inom projekt ”En säkrare skogsentreprenad” har branschorganisationen Skogsentreprenörerna utvecklat en arbetsmiljöhandbok med handfasta råd för att jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom skogsbruket. Intresset för satsn [...]

ÅForsk stödjer Hållbart arbetsliv

ÅForsk, en forskningsstiftelse med koppling till ÅF Pöyry AB, har beslutat bidra med 1 580 000 kr till Högskolan i Halmstad för studier av chefer och ledare inom skogsindustrin. Satsningen ansluter direkt till Centralfondens brans [...]

AFA Försäkring stödjer forskningsprojekt

AFA Försäkring har beslutat bidra med 1 975 000 kr för ett tvåårigt projekt med direkt koppling till Centralfonden. Forskningsprojektet “Organisatorisk- och social arbetsmiljö i skogsindustrin – att utvecklas i samverk [...]

Inkludering på Stora Enso

Stora Enso har genomfört en förstudie på temat “inkludering för ett hållbart arbetsliv och ökad konkurrenskraft”. Fokus ligger på inkludering med koppling till jämställdhet, men perspektivet kan komma att breddas. Even [...]

Visa fler