AKTUELLT

Balanserat liv

Metsä Board i Husum vill få mer kunskap i hur man skapar förutsättningar för friska och motiverade medarbetare, i en tid som präglas av ett högt förändringstempo – med skiftande krav och möjligheter, både i arbetslivet och p [...]

Aktiv säkerhetskultur

Det treåriga projektet “Aktiv säkerhetskultur” har startat. Syftet är att öka säkerheten inom skogsindustrin, genom att utveckla nya grepp i det ständigt pågående arbetet med att skapa en aktiv säkerhetskultur. Här sam [...]

Säkert tillsammans

Centralfondens projekt Hållbart arbetsliv är genomfört. Forskare vid Högskolan i Halmstad har följt projektet på de medverkande företagen under nära tre år. Detta har bland annat resulterat i flera vetenskapliga artiklar. Men vi h [...]

Arbetsmiljöhandbok för skogsentreprenörer

Inom projekt ”En säkrare skogsentreprenad” har branschorganisationen Skogsentreprenörerna utvecklat en arbetsmiljöhandbok med handfasta råd för att jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom skogsbruket. Intresset för satsn [...]

ÅForsk stödjer Hållbart arbetsliv

ÅForsk, en forskningsstiftelse med koppling till ÅF Pöyry AB, har beslutat bidra med 1 580 000 kr till Högskolan i Halmstad för studier av chefer och ledare inom skogsindustrin. Satsningen ansluter direkt till Centralfondens brans [...]

AFA Försäkring stödjer forskningsprojekt

AFA Försäkring har beslutat bidra med 1 975 000 kr för ett tvåårigt projekt med direkt koppling till Centralfonden. Forskningsprojektet “Organisatorisk- och social arbetsmiljö i skogsindustrin – att utvecklas i samverk [...]

Visa fler