AKTUELLT

Ny ordförande i Centralfonden

Regeringen har utsett Jan Åström till ny ordförande i Centralfonden. Han har lång erfarenhet från skogsindustrin och kommer närmast från rollen som koncernchef för Ahlstrom-Munksjö. Till vice ordförande har regeringen utsett Henry [...]

Hälsosatsning på BillerudKorsnäs

Alla medarbetare i Gävle, totalt ca 900 personer, har erbjudits att delta i företagets hälsosatsning. Fokus ligger på ”det friska” i hälsoarbetet. Samtliga anställda har fått möjlighet till ett frivilligt hälsosamtal som följts up [...]

SCA Munksund främjar livsstilen

De medarbetare som hamnat i ”gul-röd” grupp i tidigare hälsoprofilundersökning erbjuds nu att delta i ett pilotprojekt som fokuserar på ändrad livsstil. Företaget kommer att erbjuda ett antal olika hälsofrämjande insatser. Dessa s [...]

Ett hälsosammare Sveaskog

Sveaskog vill stärka medarbetarnas hälsa i en kraftfull satsning som spänner över hela företaget. Upplägget består av två delar: En generell tränings- och aktivitetsutmaning för alla medarbetare – Sveaskogsutmaningen Detta komplet [...]

Livsstilsviktigt på Stora Enso Hylte

Med utgångspunkt från de regelbundet återkommande hälsoprofilerna vill Stora Enso i Hyltebruk gå vidare och erbjuda mer individanpassade insatser. Här ingår föreläsningar, hälsocoachning och träningsinstruktioner till anställda so [...]

CFS Marbella sålt

CFS Marbella övergick den 30 juni till ny ägare; det svenska fastighetsutvecklingsbolaget Quartiers Properties AB.  Deras plan är att driva hotellverksamhet i den befintliga anläggningen. På sikt kan delar av fastigheten komma att [...]

Visa fler