AKTUELLT

Arbetsmiljöhandbok för skogsentreprenörer

Inom projekt ”En säkrare skogsentreprenad” har branschorganisationen Skogsentreprenörerna utvecklat en arbetsmiljöhandbok med handfasta råd för att jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom skogsbruket. Intresset för satsn [...]

ÅForsk stödjer Hållbart arbetsliv

ÅForsk, en forskningsstiftelse med koppling till ÅF Pöyry AB, har beslutat bidra med 1 580 000 kr till Högskolan i Halmstad för studier av chefer och ledare inom skogsindustrin. Satsningen ansluter direkt till Centralfondens brans [...]

AFA Försäkring stödjer forskningsprojekt

AFA Försäkring har beslutat bidra med 1 975 000 kr för ett tvåårigt projekt med direkt koppling till Centralfonden. Forskningsprojektet “Organisatorisk- och social arbetsmiljö i skogsindustrin – att utvecklas i samverk [...]

Inkludering på Stora Enso

Stora Enso har genomfört en förstudie på temat “inkludering för ett hållbart arbetsliv och ökad konkurrenskraft”. Fokus ligger på inkludering med koppling till jämställdhet, men perspektivet kan komma att breddas. Even [...]

Säkrare skogsentreprenad

Skogentreprenörerna ska genomföra ett treårigt projekt för en säkrare skogsentreprenad. Arbetet börjar med en halvårslång pilotstudie i nära samarbete med SCA Skog. Därefter följer en bredare satsning med målet att Skogentreprenör [...]

Projekt Hållbart Arbetsliv

Centralfondens styrelse har beviljat medel för ett projekt med syfte att identifiera framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Fokus ska ligga på organisation snarare än individ. I uppdraget ingår också att visa på praktiska v [...]

Visa fler