Balanserat liv

photo-1422022098106-b3a9edc463af

Metsä Board i Husum vill få mer kunskap i hur man skapar förutsättningar för friska och motiverade medarbetare, i en tid som präglas av ett högt förändringstempo – med skiftande krav och möjligheter, både i arbetslivet och privat. Därför har man startat projekt “Balanserat liv” – med stöd av Centralfonden. Fas 1 av projektet ska sammanfatta rådande kunskapsläge samt dra upp riktlinjer för fortsatt utveckling. Denna fas håller på fram till våren 2024. Alla generella resultat kommer att göras tillgängliga för övriga företag inom skogsindustrin.