December 2023

Balanserat liv

Metsä Board i Husum vill få mer kunskap i hur man skapar förutsättningar för friska och motiverade medarbetare, i en tid som präglas av ett högt förändringstempo – med skiftande krav och möjligheter, både i arbetslivet och privat. Därför har man startat projekt “Balanserat liv” – med stöd av Centralfonden. Fas 1 av projektet ska sammanfatta […]