August 2022

Säkert tillsammans

Centralfondens projekt Hållbart arbetsliv är genomfört. Forskare vid Högskolan i Halmstad har följt projektet på de medverkande företagen under nära tre år. Detta har bland annat resulterat i flera vetenskapliga artiklar. Men vi har också skrivit en mer lättillgänglig sammanfattning i “Säkert tillsammans i skogsindustrin”. Den bygger på dialoger med 170 anställda inom branschen och […]