Arbetsmiljöhandbok för skogsentreprenörer

skogsmaskin

Inom projekt ”En säkrare skogsentreprenad” har branschorganisationen Skogsentreprenörerna utvecklat en arbetsmiljöhandbok med handfasta råd för att jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom skogsbruket. Intresset för satsningen är stort, både bland entreprenörer och uppdragsgivare. Besök gärna https://sam.skogsentreprenorerna.se