ÅForsk stödjer Hållbart arbetsliv

photo-1428604467652-115d9d71a7f1

ÅForsk, en forskningsstiftelse med koppling till ÅF Pöyry AB, har beslutat bidra med 1 580 000 kr till Högskolan i Halmstad för studier av chefer och ledare inom skogsindustrin. Satsningen ansluter direkt till Centralfondens branschprojekt “Hållbart arbetsliv” och de företagsprojekt som ingår här.  Syftet med detta delprojekt är främst att analysera strategiskt och operativt arbete hos ledare avseende säkerhetskultur. Arbetet kommer att starta under hösten 2020 och ska pågå under två år