July 2020

ÅForsk stödjer Hållbart arbetsliv

ÅForsk, en forskningsstiftelse med koppling till ÅF Pöyry AB, har beslutat bidra med 1 580 000 kr till Högskolan i Halmstad för studier av chefer och ledare inom skogsindustrin. Satsningen ansluter direkt till Centralfondens branschprojekt “Hållbart arbetsliv” och de företagsprojekt som ingår här.  Syftet med detta delprojekt är främst att analysera strategiskt och operativt arbete […]