AFA Försäkring stödjer forskningsprojekt

photo-1427348693976-99e4aca06bb9

AFA Försäkring har beslutat bidra med 1 975 000 kr för ett tvåårigt projekt med direkt koppling till Centralfonden. Forskningsprojektet “Organisatorisk- och social arbetsmiljö i skogsindustrin – att utvecklas i samverkan” bedrivs med hjälp av forskare från Högskolan i Halmstad på tre värdföretag inom skogsindustrin. Centralfonden bidrar inom det egna projektet “Hållbart arbetsliv” till företagens lokala utvecklingsarbete. Meningen är att resultatet av satsningen ska komma hela skogsnäringen till nytta när projektet utvärderas.