May 2020

AFA Försäkring stödjer forskningsprojekt

AFA Försäkring har beslutat bidra med 1 975 000 kr för ett tvåårigt projekt med direkt koppling till Centralfonden. Forskningsprojektet “Organisatorisk- och social arbetsmiljö i skogsindustrin – att utvecklas i samverkan” bedrivs med hjälp av forskare från Högskolan i Halmstad på tre värdföretag inom skogsindustrin. Centralfonden bidrar inom det egna projektet “Hållbart arbetsliv” till företagens […]