April 2020

Inkludering på Stora Enso

Stora Enso har genomfört en förstudie på temat “inkludering för ett hållbart arbetsliv och ökad konkurrenskraft”. Fokus ligger på inkludering med koppling till jämställdhet, men perspektivet kan komma att breddas. Eventuellt kommer denna förstudie att leda vidare till ett större projekt inom koncernen. Undersökningen ska försöka besvara varför nuläget ser ut som det gör – […]