July 2019

Projekt Hållbart Arbetsliv

Centralfondens styrelse har beviljat medel för ett projekt med syfte att identifiera framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Fokus ska ligga på organisation snarare än individ. I uppdraget ingår också att visa på praktiska verktyg och metoder som leder utvecklingen i positiv riktning. I nuläget är två branschföretag engagerade i projektet, men ytterligare företag kan komma […]