November 2018

Nya riktlinjer för bidrag

Centralfondens styrelse beslutade i november 2018 om nya riktlinjer för bidrag. Uppdraget vidgas till omfatta arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Läs mer om de nya riktlinjerna under fliken “söka medel”.

Hjärnhälsa på Värö bruk

Södra Cell i Värö vill ge sina medarbetare livskunskaper som ger ett förstärkt skydd mot stress och ohälsa. Därför genomför man ett hjärnhälsoprojekt på bred front inom bruket. Här ingår bland annat informationsdagar för samtliga medarbetare, utbildning för chefer, möjlighet till lagutveckling.