April 2018

Ny ordförande i Centralfonden

Regeringen har utsett Jan Åström till ny ordförande i Centralfonden. Han har lång erfarenhet från skogsindustrin och kommer närmast från rollen som koncernchef för Ahlstrom-Munksjö. Till vice ordförande har regeringen utsett Henry Heiniö, avgående 2:e vice ordförande i Pappers. Den resterande delen av styrelsen bemannas av parterna inom skogsindustrin, hälften kommer från den fackliga sidan […]