January 2018

Hälsosatsning på BillerudKorsnäs

Alla medarbetare i Gävle, totalt ca 900 personer, har erbjudits att delta i företagets hälsosatsning. Fokus ligger på ”det friska” i hälsoarbetet. Samtliga anställda har fått möjlighet till ett frivilligt hälsosamtal som följts upp av hälsomål samt en individuell hälsoplan. En hälsoutvecklare jobbar halvtid med att stödja verksamheten. Korpens gym är tillgängligt för alla anställda. […]