November 2017

SCA Munksund främjar livsstilen

De medarbetare som hamnat i ”gul-röd” grupp i tidigare hälsoprofilundersökning erbjuds nu att delta i ett pilotprojekt som fokuserar på ändrad livsstil. Företaget kommer att erbjuda ett antal olika hälsofrämjande insatser. Dessa ska matchas mot varje medarbetares egna intressen och önskemål. För att skapa ett referensläge och underlag för planering av insatser inleds projektet med […]