Livsstilsviktigt på Stora Enso Hylte

_DSC7889

Med utgångspunkt från de regelbundet återkommande hälsoprofilerna vill Stora Enso i Hyltebruk gå vidare och erbjuda mer individanpassade insatser. Här ingår föreläsningar, hälsocoachning och träningsinstruktioner till anställda som vill ha stöd i sin livsstilsförändring. Behoven att förbättra sin hälsa kan gälla kost, fysisk aktivitet, stress med mera. Det övergripande målet är friskare och hälsosammare medarbetare.