October 2017

Ett hälsosammare Sveaskog

Sveaskog vill stärka medarbetarnas hälsa i en kraftfull satsning som spänner över hela företaget. Upplägget består av två delar: En generell tränings- och aktivitetsutmaning för alla medarbetare – Sveaskogsutmaningen Detta kompletteras med en projektanställd hälsocoach som ska jobba för att skapa beteendeförändring och hållbar hälsa. Hälsocoachen kommer att finnas ute i verksamheten under 15 månader. […]

Livsstilsviktigt på Stora Enso Hylte

Med utgångspunkt från de regelbundet återkommande hälsoprofilerna vill Stora Enso i Hyltebruk gå vidare och erbjuda mer individanpassade insatser. Här ingår föreläsningar, hälsocoachning och träningsinstruktioner till anställda som vill ha stöd i sin livsstilsförändring. Behoven att förbättra sin hälsa kan gälla kost, fysisk aktivitet, stress med mera. Det övergripande målet är friskare och hälsosammare medarbetare. […]