CFS Marbella sålt

CFS Marbella övergick den 30 juni till ny ägare; det svenska fastighetsutvecklingsbolaget Quartiers Properties AB.  Deras plan är att driva hotellverksamhet i den befintliga anläggningen. På sikt kan delar av fastigheten komma att användas för andra ändamål. För Centralfonden är kapitaltillskottet välkommet och det kommer att öka våra möjligheter att verka för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsnäringen.