May 2017

Södra underlättar livspusslet

På huvudkontoret i Växjö satsar man proaktivt för att minska stressrelaterad sjukfrånvaro. Medarbetare erbjuds att delta i gruppsamtal under professionell ledning för att finna nya vägar som kan underlätta det egna livspusslet. Det gäller att identifiera vad man själv kan påverka och där söka svaren på hur man kommer vidare i sin personliga utveckling. Målet […]