Sluta röka

IMG_0997

StoraEnso AB Hylte Mill vill ha tobaksfria medarbetare och en friskare arbetsplats. I samband med att man inte längre kan röka på särskilda platser inomhus erbjuds “sluta röka hjälp”. Företagshälsovården ger individuellt stöd för anställda som så önskar. Innehållet handlar mycket om att stärka motivation och vilja.