March 2017

Stora Enso Skoghall tränar i grupp

Anställda vid bruket erbjuds möjlighet till gruppträning på arbetsplatsen före jobbet, på lunchen eller efter ett arbetspass. Träningen leds av anställda med ett brinnande intresse för friskvård och träning. För att stärka dessa medarbetare i sin roll som grupptränare har man genomfört en tvådagars instruktörsutbildning i samarbete med Karlstad Medicinska Tränings Institut. På bilden ser […]

Hälsofrämjande arbete på Derome Timber

De kommande åren ökar Derome Timber sitt fokus på hälsofrämjande arbete. På sågen i Kinnared har man nyligen gjort en stor hälsoundersökning inkl konditionstest. De medarbetare som då hamnade i riskgrupp kommer att få stöttning med individuella insatser för att höja sin hälsostatus. På sågen i Derome erbjuds de anställda att gå ner i vikt med […]

Sluta röka

StoraEnso AB Hylte Mill vill ha tobaksfria medarbetare och en friskare arbetsplats. I samband med att man inte längre kan röka på särskilda platser inomhus erbjuds “sluta röka hjälp”. Företagshälsovården ger individuellt stöd för anställda som så önskar. Innehållet handlar mycket om att stärka motivation och vilja.