Sänk sjukfrånvaron och öka trivseln

metsa_mantta_day_1_8671__web

Metsä Tissue i Mariestad har stor variation i sjukfrånvaro mellan olika avdelningar. Facket tog därför initiativ till ett projekt med syftet att sänka sjukfrånvaron och skapa öka delaktighet och trivsel. Den första fasen är nu genomförd. Där har flertalet medarbetare intervjuats i grupp för att identifiera förbättringsförslag. I nästa fas ska dessa förslag ligga till grund för skarpa förbättringsåtgärder.