Från risk till frisk

J1_DSC4558

Stora Enso Skog vill uppmuntra medarbetarna att förbättra sin livsstil. Personer som hamnar i röd riskgrupp i en hälsoprofilundersökning erbjuds att ingå i friskvårdsprojektet. Här ingår både föreläsningar och prova på aktiviteter. Målgruppen är både maskinförare och produktionsledare. Syftet är att gynna deltagarnas långsiktiga hälsa.