February 2017

Sänk sjukfrånvaron och öka trivseln

Metsä Tissue i Mariestad har stor variation i sjukfrånvaro mellan olika avdelningar. Facket tog därför initiativ till ett projekt med syftet att sänka sjukfrånvaron och skapa öka delaktighet och trivsel. Den första fasen är nu genomförd. Där har flertalet medarbetare intervjuats i grupp för att identifiera förbättringsförslag. I nästa fas ska dessa förslag ligga till […]

Från risk till frisk

Stora Enso Skog vill uppmuntra medarbetarna att förbättra sin livsstil. Personer som hamnar i röd riskgrupp i en hälsoprofilundersökning erbjuds att ingå i friskvårdsprojektet. Här ingår både föreläsningar och prova på aktiviteter. Målgruppen är både maskinförare och produktionsledare. Syftet är att gynna deltagarnas långsiktiga hälsa.