Mondi Örebro satsar på friskvård

Mondi gym_DSC3901

Mondi i Örebro har dragit igång en samlad satsning på hälsa och friskvård. Samtliga medarbetare erbjuds ett paket av åtgärder. Här ingår bland annat konditionsmätning, träningsrådgivning, ”prova på aktiviteter”, inspirationsföreläsningar med mera. Målet är att 90 % av medarbetarna deltar och att minst hälften av dessa tränar regelbundet när projektet är avslutat. Satsningen syftar också till att påverka trivseln i företaget i positiv riktning.