CFS är sålt

Centro Forestal Sueco, CFS, i Marbella är sålt. Köpare är Quartiers Properties AB, ett svenskt bolag som investerar i fastigheter på spanska solkusten. Överlåtelsen kommer att slutföras under våren 2017. Köparen avser att driva hotellverksamhet, men också erbjuda rehab och friskvård på anläggningen. Genom försäljningen frigör Centralfonden kapital som ska användas i linje med stiftelsens syfte, där fokus ligger på rehabilitering och friskvård för anställda inom skogsbruk och skogsindustri.