September 2016

Friskvårdssatsning på Mörrums bruk

Med Be Fine Winner vill företaget hjälpa medarbetarna med viktnedgång och allmänna hälsovinster, genom t ex förbättrad kondition. Deltagarna får kostråd, träningsråd och stöd från en anlitad coach. Konceptet bygger på att deltagarna sätter upp egna mål men samtidigt tävlar med kollegerna. Det hela hålls ihop på en websida där aktiviteter och framsteg fortlöpande registreras. […]