Stiftelsen Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Fokus ligger på arbetsmiljö säkerhet och hälsa.

AKTUELLT

Projekt Hållbart Arbetsliv

Centralfondens styrelse har beviljat medel för ett projekt med syfte att identifiera framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Fokus ska ligga på organisation snarare än indivi [...]

Nya riktlinjer för bidrag

Centralfondens styrelse beslutade i november 2018 om nya riktlinjer för bidrag. Uppdraget vidgas till omfatta arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Läs mer om de nya riktlinjerna under [...]

GODA EXEMPEL

image

Projekt Hållbart Arbetsliv

image

Hjärnhälsa på Värö bruk