Stiftelsen Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Fokus ligger på rehabilitering och friskvård.

AKTUELLT

Hälsosatsning på BillerudKorsnäs

Alla medarbetare i Gävle, totalt ca 900 personer, har erbjudits att delta i företagets hälsosatsning. Fokus ligger på ”det friska” i hälsoarbetet. Samtliga anställda har fått möjli [...]

SCA Munksund främjar livsstilen

De medarbetare som hamnat i ”gul-röd” grupp i tidigare hälsoprofilundersökning erbjuds nu att delta i ett pilotprojekt som fokuserar på ändrad livsstil. Företaget kommer att erbjud [...]

GODA EXEMPEL

image

Hälsosatsning på BillerudKorsnäs

image

SCA Munksund främjar livsstilen