Stiftelsen Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Fokus ligger på arbetsmiljö säkerhet och hälsa.

AKTUELLT

Nya riktlinjer för bidrag

Centralfondens styrelse beslutade i november 2018 om nya riktlinjer för bidrag. Uppdraget vidgas till omfatta arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Läs mer om de nya riktlinjerna under [...]

Hjärnhälsa på Värö bruk

Södra Cell i Värö vill ge sina medarbetare livskunskaper som ger ett förstärkt skydd mot stress och ohälsa. Därför genomför man ett hjärnhälsoprojekt på bred front inom bruket. Här [...]

GODA EXEMPEL

image

Hjärnhälsa på Värö bruk

image

Hälsoutmaningen – rolig och peppande!